python基础-闭包

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
# 闭包:  一个函数里面嵌套一个函数,调用外层函数返回里层函数本身
#1.
def fx(x):
  x+=1
  def fy(y):
    return x*y
  return fy   #不要加括号

f=fx(5)   #拿到fy的函数体
n = f(5)   #fy()
print(n)


#2.传进去的参数为函数体
def f1(func):
  print('f1 runing')
  def f2(y):
    print('f2 running')
    return func(y) +1
  return f2

def gun(m):
  print('gun runing')
  return m*m

temp = f1(gun)  # 返回f2函数体  # f1 runing -> f2 ->temp
n= temp(5)   # f2( 5) -> ' f2 running ' -> return func(y) +1
      # func(y) === gun(m) -> gun runing  -> 5*5
      # return 25 +1 -> 26

print(n)
0%